evocircadiancode.nl
de Evocircadian code
  
 
Evocircadian kort en krachtig
 
Constatering
 • Onze gezondheidszorg gaat in de komende jaren sterk veranderen.
 • Mensen moeten meer gaan investeren in hun eigen gezondheid.
 • Ten eerste vanuit gezondheidsoogpunt (we worden met zijn allen steeds zieker) en ten tweede vanuit financieel oogpunt.
 • Er is een toename van allerlei soorten aandoeningen zoals insulineresistentie, schildklier- en bijnierproblemen, mentale klachten, ASS gerelateerde klachten, auto-immuunziekten, allergieën, onvruchtbaarheid, diabetes II, kanker, obesitas enzovoorts.
 • Door o.a. de sociale media is het “landschap” van informatie omtrent gezondheid en ziekte aan het veranderen.
 • De mondige consument zal zich vanuit het oogpunt van zijn eigen gezondheid , steeds meer moeten gaan interesseren voor kwalitatief goede informatie en zich minder “met een kluitje het ziekenhuis in laten sturen”.

 

Beïnvloeding informatie

 • De farmaceutische en voedingsindustrie zijn “krachtige factoren” als het gaat om de beïnvloeding van informatie over gezondheid en ziekte.
 • Gezondheidsinformatie in de westerse wereld is een mengeling van economie en gezondheid en niet toegespitst op het welbevinden van het individu.
 • Als voorbeeld kan de farmaceutische industrie dienen, waarbij de belangen van de farmaceuten haaks staan op elke vorm van preventie.
 • Veel onderzoeken zijn niet uitgevoerd om de waarheid aan het licht te brengen, maar om geld te verdienen.
 • De voedingsindustrie heeft weer andere prioriteiten, die niet overeenkomen met de wetenschappelijke kennis welke aanwezig is. Een van de prioriteiten is bijvoorbeeld het feit dat een product bij voorkeur een lange houdbaarheidsdatum moet hebben.
 • Artsen en ook veel wetenschappers zijn genetisch niet geprogrammeerd om op lange termijn te denken.
 • De alternatieve of natuurgeneeskunde blijft vaak achter met haar kennis in deze snel veranderende maatschappij. De natuur zit compleet anders in elkaar dan men denkt.

 

De Evocircadian code

 • Het concept van de Evocircadian code is een zo breed mogelijke benadering van informatie rondom gezondheid en ziekte. Het is een raamwerk van denken dat begint voor de conceptie, een zogenaamd TOTAAL CONCEPT. Het maakt daarbij gebruik van de wetenschappelijke informatie uit de hieronder aangegeven vakgebieden.
 • Enkele vakgebieden waar de Evocircadian code gebruikt van maakt zijn: biologie, evolutiebiologie, chronobiologie, zwangerschapsbiologie, ontwikkelingsbiologie, microbiologie, orthomoleculair, antropologie.
 • Door verschillende vakgebieden te combineren wil de Evocircadian code een breder platform zijn, welke de vragen rondom gezondheid en ziekte kan beantwoorden.
 • Evocircadian gaat vooral uit van de vraag “WAAROM” worden we ziek en gebruikt daarbij onder andere evolutie, ritme, de kritische periode, hormonen, immuunsysteem en microben als belangrijk ijkpunt. INZICHT is belangrijker dan alleen KENNIS.

 

Gezondheid en ziekte

Evocircadian wil met haar visie genaamd "de Evocircadian code" een kader van denken scheppen waarin verschillende gezondheid gerelateerde gebieden met elkaar verenigd worden. In deze visie staan enkele sleutelelementen centraal:

 • De ‘mismatch’ tussen omgeving en milieu waarin onze verre voorouders opgroeiden en dat van de moderne Westerse samenleving.
 • Erkenning dat het leven in de baarmoeder bij de conceptie begint en samen met de eerste jaren van het leven een basis blauwdruk voor het verdere leven vormt (de kritische periode).
 • We zijn in competitie met microben die zich veel sneller aan hun omgeving kunnen aanpassen dan wij.
 • Overleving en voortplanting zijn de sleutelelementen van waaruit gezondheid en ziekte benaderd moet worden. Omdat er in de natuur geen kader voor gezondheid aanwezig is, maar alleen voor overleving en voortplanting, zal men meer naar het individu dan naar de groep moeten kijken.
 • Er is een belangrijke plaats ingeruimd voor het ritme in de natuur dat aanwezig is in álle levende organismen, dus ook in de mens. Wellicht is dit het meest onderschatte fenomeen op aarde. We doelen hier dan vooral op het ritme van zon en maan dat zich uit in dag en nacht, de maan(d) en het jaar (de seizoenen).